Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií kótovaných akcií

Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií kótovaných akcií

(v miliónoch EUR; nominálna hodnota)

Táto tabuľka zobrazuje národné príspevky k zostatkom emisií, hrubým emisiám a čistým emisiám za kótované akcie vydané rezidentmi eurozóny, členené podľa sektora emitenta.
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
Zostatky emisií
Celkom4 282 8091 72428 290157 31701 098 6910385 072182 5091 137 46385 59680 211555 40320 8530491 37060 0343 643--
Peňažné finančné inštitúcie552 4792944 37900120 6800106 5131 02897 97123 27231 352121 3782 078027 58716 241317--
Finančné inštitúcie iné ako PFI503 676532 92461 2290150 049013 8847 03969 8353 74335378 6003 1820110 4932 34647--
Nefinančné spoločnosti3 226 6541 37720 98796 0880827 9620264 675174 442969 65758 58148 507355 42515 5930353 29041 4473 280--
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom2 87842533301 799001175516257190014138910--
Peňažné finančné inštitúcie469000045700000120000010--
Finančné inštitúcie iné ako PFI400100003000000000--
Nefinančné spoločnosti2 40542533201 34200114551624519001413890--
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom484253330-5870-52117-1681621419-44058389-44--
Peňažné finančné inštitúcie449000045700000-800000-29--
Finančné inštitúcie iné ako PFI-40001000030000-440000--
Nefinančné spoločnosti-3604253320-1 0440-52114-16816223190058389-15--

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú utajené alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Agregované údaje za eurozónu v rámci celého časového radu sa týkajú eurozóny k danému referenčnému obdobiu

PFI - Peňažné finančné inštitúcie

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt