Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií kótovaných akcií

Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií kótovaných akcií

(v miliónoch EUR; nominálna hodnota)

Táto tabuľka zobrazuje národné príspevky k zostatkom emisií, hrubým emisiám a čistým emisiám za kótované akcie vydané rezidentmi eurozóny, členené podľa sektora emitenta.
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
Zostatky emisií
Celkom5 669 6351 31435 080179 61901 456 2700457 413266 4841 460 938109 22689 764826 31438 6610672 81477 0513 410--
Peňažné finančné inštitúcie759 2922174 61200163 4050134 8561 059109 68934 75634 399207 4995 849044 37618 791279--
Finančné inštitúcie iné ako PFI712 356403 15970 5880239 867012 4398 63498 3116 574320109 5633 5090155 3054 08829--
Nefinančné spoločnosti4 197 9871 05827 309109 03101 052 9980310 118256 7911 252 93867 89655 045509 25329 3030473 13354 1723 102--
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom6 58303717103 346003502 247070005137424--
Peňažné finančné inštitúcie1 60800001 5820015506000000--
Finančné inštitúcie iné ako PFI487001550500326001000000--
Nefinančné spoločnosti4 4880371601 7590092 242000005137424--
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom-7 641037-13 97203 3450-33502 17007000513742--
Peňažné finančné inštitúcie1 60500001 5820-315506000000--
Finančné inštitúcie iné ako PFI487001550500326001000000--
Nefinančné spoločnosti-9 733037-14 12701 7580092 16500000513742--

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú utajené alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Agregované údaje za eurozónu v rámci celého časového radu sa týkajú eurozóny k danému referenčnému obdobiu

PFI - Peňažné finančné inštitúcie

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt