Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií kótovaných akcií

Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií kótovaných akcií

(v miliónoch EUR; nominálna hodnota)

Táto tabuľka zobrazuje národné príspevky k zostatkom emisií, hrubým emisiám a čistým emisiám za kótované akcie vydané rezidentmi eurozóny, členené podľa sektora emitenta.
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
Zostatky emisií
Celkom5 637 027034 409176 35701 475 1650433 569310 6161 462 309142 73885 494821 68446 1450706 27785 0012 968--
Peňažné finančné inštitúcie730 36309 49300161 4460137 045788115 53838 76831 074204 7635 872041 76822 577196--
Finančné inštitúcie iné ako PFI697 55202 58070 6770243 077011 0225 96495 1579 753277106 1193 6910153 3415 64825--
Nefinančné spoločnosti4 209 111022 336105 67901 070 6420285 502303 8641 251 61494 21754 144510 80336 5820511 16856 7772 747--
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom9 80001671 09604 1410582 0363353593803274380823015--
Peňažné finančné inštitúcie35000000001002232700000--
Finančné inštitúcie iné ako PFI583013737020000003580310000--
Nefinančné spoločnosti8 8670301 05804 1210582 035335359004070823015--
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom8 089016798502 7560142 0363353593803272670823015--
Peňažné finančné inštitúcie23900-11100001002232700000--
Finančné inštitúcie iné ako PFI583013737020000003580310000--
Nefinančné spoločnosti7 2680301 05802 7360142 035335359002370823015--

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú utajené alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Agregované údaje za eurozónu v rámci celého časového radu sa týkajú eurozóny k danému referenčnému obdobiu

PFI - Peňažné finančné inštitúcie

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt