Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií kótovaných akcií

Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií kótovaných akcií

(v miliónoch EUR; nominálna hodnota)

Táto tabuľka zobrazuje národné príspevky k zostatkom emisií, hrubým emisiám a čistým emisiám za kótované akcie vydané rezidentmi eurozóny, členené podľa sektora emitenta.
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
Zostatky emisií
Celkom5 952 564034 556182 08901 573 8800432 056334 6021 588 052127 67580 132855 49951 3410734 37985 9793 108--
Peňažné finančné inštitúcie742 15809 4611110168 5880133 958770122 11931 75625 594209 7575 803043 85222 144196--
Finančné inštitúcie iné ako PFI710 61202 61070 7560254 386011 0845 413100 3768 956257101 8543 6790154 0476 15024--
Nefinančné spoločnosti4 499 794022 485111 22101 150 9060287 014328 4191 365 55786 96354 281543 88941 8580536 48057 6852 889--
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom12 3940248008 38902 70492347272509800134545--
Peňažné finančné inštitúcie1 18500001410465023050530004540--
Finančné inštitúcie iné ako PFI43043000000000000000--
Nefinančné spoločnosti11 1660205008 24802 23992324272045001305--
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom10 0240248-9108 12502 70292323272509800-1 9764545--
Peňažné finančné inštitúcie1 18500001410465023050530004540--
Finančné inštitúcie iné ako PFI43043000000000000000--
Nefinančné spoločnosti8 7950205-9107 98402 2379230027204500-1 97605--

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú utajené alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Agregované údaje za eurozónu v rámci celého časového radu sa týkajú eurozóny k danému referenčnému obdobiu

PFI - Peňažné finančné inštitúcie

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt