Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií kótovaných akcií

Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií kótovaných akcií

(v miliónoch EUR; nominálna hodnota)

Táto tabuľka zobrazuje národné príspevky k zostatkom emisií, hrubým emisiám a čistým emisiám za kótované akcie vydané rezidentmi eurozóny, členené podľa sektora emitenta.
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
Zostatky emisií
Celkom5 829 214034 201177 19801 583 0030427 629329 8861 538 897142 97267 620822 84652 7800710 87084 2843 049--
Peňažné finančné inštitúcie700 33809 2851120166 1310124 828709122 08935 04417 476192 6285 553041 19020 336195--
Finančné inštitúcie iné ako PFI706 44302 66768 8400261 738010 6575 418100 7069 84024699 6193 4890147 3825 68023--
Nefinančné spoločnosti4 422 432022 249108 24501 155 1340292 144323 7591 316 10298 08749 898530 59843 7380522 29858 2672 831--
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom26 79901 026504 34903 6401199503581122 13614 18102443786--
Peňažné finančné inštitúcie5 032000075303 31601474140776000077--
Finančné inštitúcie iné ako PFI1 2010240015002107263238606900--
Nefinančné spoločnosti20 56601 002503 5810324117802317072913 7950175379--
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom21 75001 026-2 73604 32603 5711191883581122 13614 1750244-1 4119--
Peňažné finančné inštitúcie3 583000075303 31601474140776000-1 4481--
Finančné inštitúcie iné ako PFI1 2010240015002107263238606900--
Nefinančné spoločnosti16 96501 002-2 73603 558025511740317072913 7890175379--

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú utajené alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Agregované údaje za eurozónu v rámci celého časového radu sa týkajú eurozóny k danému referenčnému obdobiu

PFI - Peňažné finančné inštitúcie

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt