Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií kótovaných akcií

Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií kótovaných akcií

(v miliónoch EUR; nominálna hodnota)

Táto tabuľka zobrazuje národné príspevky k zostatkom emisií, hrubým emisiám a čistým emisiám za kótované akcie vydané rezidentmi eurozóny, členené podľa sektora emitenta.
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
Zostatky emisií
Celkom5 692 516033 387174 95801 535 2870391 199365 4811 468 287145 82866 443820 67634 7150713 04889 0353 048--
Peňažné finančné inštitúcie680 65408 3591100156 6110120 879710117 23835 14818 212187 9395 508040 89124 197185--
Finančné inštitúcie iné ako PFI654 63802 48965 1440222 345010 2995 143100 77610 10425399 7963 0300139 1466 21721--
Nefinančné spoločnosti4 357 225022 539109 70501 156 3310260 021359 6281 250 273100 57647 978532 94126 1770533 01258 6202 842--
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom32 93201 1482 372018 29903275721 606280611 00836301 1056 07115--
Peňažné finančné inštitúcie6 6110720045203232254001060005 4010--
Finančné inštitúcie iné ako PFI2 4940812 3330190000061000000--
Nefinančné spoločnosti23 827099539017 828045701 352280090136301 10567015--
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom17 16901 1162 37203 02002665721 2532806196936301 1056 07115--
Peňažné finančné inštitúcie6 2010720045202622-95001060005 4010--
Finančné inštitúcie iné ako PFI2 4620492 3330190000061000000--
Nefinančné spoločnosti8 50609953902 549045701 348280086336301 10567015--

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú utajené alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Agregované údaje za eurozónu v rámci celého časového radu sa týkajú eurozóny k danému referenčnému obdobiu

PFI - Peňažné finančné inštitúcie

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt