Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií kótovaných akcií

Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií kótovaných akcií

(v miliónoch EUR; nominálna hodnota)

Táto tabuľka zobrazuje národné príspevky k zostatkom emisií, hrubým emisiám a čistým emisiám za kótované akcie vydané rezidentmi eurozóny, členené podľa sektora emitenta.
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
Zostatky emisií
Celkom5 701 416033 851168 54101 578 3880388 108378 0121 461 396167 97368 614816 07633 2390697 57577 6153 029--
Peňažné finančné inštitúcie673 94308 3861090174 8850117 401709113 73741 37818 373177 4155 342039 02818 558194--
Finančné inštitúcie iné ako PFI655 47202 42059 4860250 68209 9776 48891 46911 36424091 9493 1730133 4686 12020--
Nefinančné spoločnosti4 372 000023 045108 94601 152 8210260 730370 8151 256 190115 23050 000546 71224 7240525 08052 9372 816--
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom17 375053719904 63802 9032374 1614801611 10836203 069033--
Peňažné finančné inštitúcie3 750000025402 7380800067800000--
Finančné inštitúcie iné ako PFI248085001001060161000000--
Nefinančné spoločnosti13 377045219904 38301652364 081420043036203 069033--
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom16 663045219904 62802 9012374 0954801619022003 069030--
Peňažné finančné inštitúcie3 750000025402 7380800067800000--
Finančné inštitúcie iné ako PFI161000010-21060161000000--
Nefinančné spoločnosti12 752045219904 37301652364 01542002242003 069030--

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú utajené alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Agregované údaje za eurozónu v rámci celého časového radu sa týkajú eurozóny k danému referenčnému obdobiu

PFI - Peňažné finančné inštitúcie

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt