Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií kótovaných akcií

Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií kótovaných akcií

(v miliónoch EUR; nominálna hodnota)

Táto tabuľka zobrazuje národné príspevky k zostatkom emisií, hrubým emisiám a čistým emisiám za kótované akcie vydané rezidentmi eurozóny, členené podľa sektora emitenta.
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
Zostatky emisií
Celkom5 817 527034 709166 58801 655 8590408 679423 9211 432 888145 32574 285806 44235 4960697 65081 0103 107--
Peňažné finančné inštitúcie670 97008 2741000183 4690117 694684106 33139 45420 534174 7595 434035 44118 250205--
Finančné inštitúcie iné ako PFI662 43602 80456 6540266 927010 0046 23193 28810 59724088 5793 2300128 2966 18421--
Nefinančné spoločnosti4 484 120023 631109 83401 205 4630280 981417 0061 233 26995 27553 511543 10426 8320533 91456 5752 880--
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom22 0740145018 454051 211327663131346001 548513--
Peňažné finančné inštitúcie17800000050420131000000--
Finančné inštitúcie iné ako PFI1 0280000490000441000097900--
Nefinančné spoločnosti20 8680145018 405001 211285223034600569513--
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom21 4610145018 4110-911 211-147663131346001 548513--
Peňažné finančné inštitúcie90000000-830420131000000--
Finančné inštitúcie iné ako PFI1 0280000490000441000097900--
Nefinančné spoločnosti20 3430145018 3620-81 211-189223034600569513--

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú utajené alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Agregované údaje za eurozónu v rámci celého časového radu sa týkajú eurozóny k danému referenčnému obdobiu

PFI - Peňažné finančné inštitúcie

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt