Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií kótovaných akcií

Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií kótovaných akcií

(v miliónoch EUR; nominálna hodnota)

Táto tabuľka zobrazuje národné príspevky k zostatkom emisií, hrubým emisiám a čistým emisiám za kótované akcie vydané rezidentmi eurozóny, členené podľa sektora emitenta.
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
Zostatky emisií
Celkom5 801 076034 452161 63101 614 3780436 233392 2551 403 345186 62069 143871 07937 8280687 11193 6223 036--
Peňažné finančné inštitúcie648 78107 8721170178 8730112 277774101 40247 44916 647172 7305 517033 82018 752138--
Finančné inštitúcie iné ako PFI607 70402 84154 4710247 61909 63310 55075 82913 64025582 1693 1290115 0946 11422--
Nefinančné spoločnosti4 544 592023 739107 04401 187 8860314 323380 9311 226 114125 53152 240616 18029 1820538 19768 7552 876--
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom7 80701015205 599011151 2591 257083005583019--
Peňažné finančné inštitúcie104000010001031010000000--
Finančné inštitúcie iné ako PFI5600005000063600000000--
Nefinančné spoločnosti7 64701015205 548011151 150796083005583019--
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom3 48901014801 3520-41151 2561 257083-5905583019--
Peňažné finančné inštitúcie104000010001031010000000--
Finančné inštitúcie iné ako PFI510000500-5063600000000--
Nefinančné spoločnosti3 33401014801 301011151 147796083-5905583019--

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú utajené alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Agregované údaje za eurozónu v rámci celého časového radu sa týkajú eurozóny k danému referenčnému obdobiu

PFI - Peňažné finančné inštitúcie

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt