Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií kótovaných akcií

Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií kótovaných akcií

(v miliónoch EUR; nominálna hodnota)

Táto tabuľka zobrazuje národné príspevky k zostatkom emisií, hrubým emisiám a čistým emisiám za kótované akcie vydané rezidentmi eurozóny, členené podľa sektora emitenta.
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
Zostatky emisií
Celkom5 434 005034 311184 84801 353 0001 863421 442312 7511 438 654117 24987 213818 38436 5460674 93471 9233 346--
Peňažné finančné inštitúcie687 08909 48000150 8800127 3701 046102 00035 88833 294199 4085 851038 77518 985242--
Finančné inštitúcie iné ako PFI682 16403 22271 4220198 898011 2128 434101 3257 481292116 2853 6330163 6093 83229--
Nefinančné spoločnosti4 064 753021 609113 42601 003 2220282 860303 2711 235 32973 88053 627502 69127 0620472 55149 1063 076--
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom24 66001410 935010 5800494171538554651516401 13151750--
Peňažné finančné inštitúcie7 95900007 0810494121266500003160--
Finančné inštitúcie iné ako PFI12500570000407200640000--
Nefinančné spoločnosti16 57601410 87803 499001665363570151001 13120150--
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom22 52401410 935010 549047917151955465246401 131-1 42848--
Peňažné finančné inštitúcie5 98600007 08104941-1412665-12000-1 6290--
Finančné inštitúcie iné ako PFI12500570000407200640000--
Nefinančné spoločnosti16 41201410 87803 4680-15166533357036001 13120148--

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú utajené alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Agregované údaje za eurozónu v rámci celého časového radu sa týkajú eurozóny k danému referenčnému obdobiu

PFI - Peňažné finančné inštitúcie

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt