Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií kótovaných akcií

Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií kótovaných akcií

(v miliónoch EUR; nominálna hodnota)

Táto tabuľka zobrazuje národné príspevky k zostatkom emisií, hrubým emisiám a čistým emisiám za kótované akcie vydané rezidentmi eurozóny, členené podľa sektora emitenta.
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
Zostatky emisií
Celkom5 668 537034 311176 27501 454 5370424 590319 0751 476 741128 73787 529848 64341 5240725 55879 7533 082--
Peňažné finančné inštitúcie719 01409 96400162 0620127 414851106 97236 84431 085209 3945 872043 17322 227214--
Finančné inštitúcie iné ako PFI674 70503 21072 0640198 562011 2455 352100 1228 217287108 1043 7830166 2595 71725--
Nefinančné spoločnosti4 274 817021 137104 21101 093 9130285 931312 8721 269 64783 67656 157531 14531 8690516 12651 8092 843--
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom7 37109805503 819002213509010968180933283--
Peňažné finančné inštitúcie39502880010600013560000000--
Finančné inštitúcie iné ako PFI9360692550184000000000050--
Nefinančné spoločnosti6 04000003 529002213495440968180933223--
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom7 13309805503 7530-552212349010968170933283--
Peňažné finančné inštitúcie39502880010600013560000000--
Finančné inštitúcie iné ako PFI9360692550184000000000050--
Nefinančné spoločnosti5 80300003 4630-552212335440968180933223--

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú utajené alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Agregované údaje za eurozónu v rámci celého časového radu sa týkajú eurozóny k danému referenčnému obdobiu

PFI - Peňažné finančné inštitúcie

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt