Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií kótovaných akcií

Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií kótovaných akcií

(v miliónoch EUR; nominálna hodnota)

Táto tabuľka zobrazuje národné príspevky k zostatkom emisií, hrubým emisiám a čistým emisiám za kótované akcie vydané rezidentmi eurozóny, členené podľa sektora emitenta.
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
Zostatky emisií
Celkom4 098 935033 516172 81401 158 8740312 407190 8081 000 094193 02364 484523 92426 5370555 05060 4272 892--
Peňažné finančné inštitúcie550 92608 1341090131 479098 45051291 52850 57421 479144 9655 046033 41515 810141--
Finančné inštitúcie iné ako PFI536 80502 75557 5150181 51608 4148 55670 10814 27463373 3016 7370122 0125 25816--
Nefinančné spoločnosti3 011 203022 627115 1900845 8790205 543181 740838 458128 17542 373305 65814 7530399 62339 3592 735--
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom7 395012615906 2090803821143764000508046--
Peňažné finančné inštitúcie94400009050003900000000--
Finančné inštitúcie iné ako PFI880240000000064000000--
Nefinančné spoločnosti6 362010215805 304080381724370000508046--
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom5 367012615905 19007638211437640-1 0040508037--
Peňažné finančné inštitúcie196000090300039000-7460000--
Finančné inštitúcie iné ako PFI-64602400-7300-400064000000--
Nefinančné spoločnosti5 817010215805 0170803817243700-2580508038--

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú utajené alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Agregované údaje za eurozónu v rámci celého časového radu sa týkajú eurozóny k danému referenčnému obdobiu

PFI - Peňažné finančné inštitúcie

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt