Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií kótovaných akcií

Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií kótovaných akcií

(v miliónoch EUR; nominálna hodnota)

Táto tabuľka zobrazuje národné príspevky k zostatkom emisií, hrubým emisiám a čistým emisiám za kótované akcie vydané rezidentmi eurozóny, členené podľa sektora emitenta.
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
Zostatky emisií
Celkom4 115 957035 449179 85601 134 9750316 775183 1591 009 517173 18168 075521 50728 0580578 03060 5562 952--
Peňažné finančné inštitúcie560 38508 6021150128 344099 371529100 18347 21523 558142 3665 713036 28615 318142--
Finančné inštitúcie iné ako PFI532 04502 87660 7030174 06208 3998 36568 94412 84865570 6867 0360125 2065 11215--
Nefinančné spoločnosti3 023 528023 971119 0370832 5690209 005174 265840 390113 11843 862308 45615 3090416 53940 1252 795--
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom10 1790349004 036004532330604 63300748450--
Peňažné finančné inštitúcie600000420001800000000--
Finančné inštitúcie iné ako PFI1 002015100125000060000681450--
Nefinančné spoločnosti9 1170198003 869004530530004 633006700--
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom8 2150349-29903 7970-145-9730604 633-1 004074845-5--
Peňažné finančné inštitúcie-68600004200018000-746000-5--
Finančné inštitúcie iné ako PFI50501510048000-42060000681450--
Nefinančné spoločnosti8 3970198-29903 7070-14530530004 633-25806700--

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú utajené alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Agregované údaje za eurozónu v rámci celého časového radu sa týkajú eurozóny k danému referenčnému obdobiu

PFI - Peňažné finančné inštitúcie

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt