Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií kótovaných akcií

Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií kótovaných akcií

(v miliónoch EUR; nominálna hodnota)

Táto tabuľka zobrazuje národné príspevky k zostatkom emisií, hrubým emisiám a čistým emisiám za kótované akcie vydané rezidentmi eurozóny, členené podľa sektora emitenta.
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
Zostatky emisií
Celkom4 145 789034 971172 86701 301 1210302 782184 753949 102133 21867 376483 40529 5790559 47960 3542 708--
Peňažné finančné inštitúcie545 84108 569940144 164095 25351286 62843 45624 557131 5416 380032 81315 330145--
Finančné inštitúcie iné ako PFI524 52102 74058 5010190 51608 1648 13764 6409 18767366 8667 3350111 7585 19214--
Nefinančné spoločnosti3 075 426023 662114 2720966 4410199 365176 104797 83480 57542 146284 99815 8640414 90839 8322 549--
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom36 316030236011 042028951782976015 381007 54296216--
Peňažné finančné inštitúcie92400003840220320194019800001--
Finančné inštitúcie iné ako PFI7 39600138021400004000007 04400--
Nefinančné spoločnosti27 99603099010 444026751462742015 1830049896214--
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom34 800030236010 965015251485976015 381-1 00407 54296210--
Peňažné finančné inštitúcie13600003840-2003201940198-7460001--
Finančné inštitúcie iné ako PFI7 3690013802140-27004000007 04400--
Nefinančné spoločnosti27 29603099010 367019951165742015 183-25804989628--

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú utajené alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Agregované údaje za eurozónu v rámci celého časového radu sa týkajú eurozóny k danému referenčnému obdobiu

PFI - Peňažné finančné inštitúcie

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt