Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií kótovaných akcií

Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií kótovaných akcií

(v miliónoch EUR; nominálna hodnota)

Táto tabuľka zobrazuje národné príspevky k zostatkom emisií, hrubým emisiám a čistým emisiám za kótované akcie vydané rezidentmi eurozóny, členené podľa sektora emitenta.
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
Zostatky emisií
Celkom4 191 356036 214182 29701 289 7650319 375184 921964 319119 09855 793512 71531 0990554 92659 9312 623--
Peňažné finančné inštitúcie563 33508 793970142 9060104 81552479 71640 56223 618146 1347 047034 64615 040146--
Finančné inštitúcie iné ako PFI541 28802 98962 1940194 68608 4328 75368 2996 43966373 4217 6340108 8825 33631--
Nefinančné spoločnosti3 086 733024 432120 0070952 1730206 128175 644816 30472 09731 512293 16016 4190411 39839 5552 446--
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom24 38301 8874 139013 2320211601 1261 592081212202 32946611--
Peňažné finančné inštitúcie1 69100006750002001 26806941220001--
Finančné inštitúcie iné ako PFI3990125213015000018500000450--
Nefinančné spoločnosti22 29401 7623 925012 5420211609261390118002 3294219--
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom21 20001 8874 139012 6330211604011 5920812-1 73802 32946610--
Peňažné finančné inštitúcie1 52100005050002001 26806941220001--
Finančné inštitúcie iné ako PFI3990125213015000018500000450--
Nefinančné spoločnosti19 28101 7623 925012 1130211602011390118-1 85902 3294219--

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú utajené alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Agregované údaje za eurozónu v rámci celého časového radu sa týkajú eurozóny k danému referenčnému obdobiu

PFI - Peňažné finančné inštitúcie

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt