Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií kótovaných akcií

Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií kótovaných akcií

(v miliónoch EUR; nominálna hodnota)

Táto tabuľka zobrazuje národné príspevky k zostatkom emisií, hrubým emisiám a čistým emisiám za kótované akcie vydané rezidentmi eurozóny, členené podľa sektora emitenta.
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
Zostatky emisií
Celkom4 193 584036 903183 96401 349 0230306 782166 203913 863100 30662 601520 71531 7460562 21259 5712 682--
Peňažné finančné inštitúcie573 04609 4281020149 4720105 56249976 54638 30728 326144 5326 689036 57715 313149--
Finančné inštitúcie iné ako PFI580 59202 89563 9840207 95108 7948 77969 5114 0323 37877 4206 4360127 0524 39229--
Nefinančné spoločnosti3 039 947024 580119 8790991 6000192 426156 925767 80657 96730 897298 76318 6220398 58339 8662 505--
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom5 8670076004 77401735413806512201907--
Peňažné finančné inštitúcie2 71700002 59500000001220000--
Finančné inštitúcie iné ako PFI661003706240000830000000--
Nefinančné spoločnosti2 4890072201 55501735455065001907--
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom3 7000047104 7730-137354138060-1 73801907--
Peňažné finančné inštitúcie2 71700002 59500000001220000--
Finančné inštitúcie iné ako PFI661003706240000830000000--
Nefinančné spoločnosti3220043301 5540-13735455060-1 85901907--

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú utajené alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Agregované údaje za eurozónu v rámci celého časového radu sa týkajú eurozóny k danému referenčnému obdobiu

PFI - Peňažné finančné inštitúcie

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt