Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií kótovaných akcií

Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií kótovaných akcií

(v miliónoch EUR; nominálna hodnota)

Táto tabuľka zobrazuje národné príspevky k zostatkom emisií, hrubým emisiám a čistým emisiám za kótované akcie vydané rezidentmi eurozóny, členené podľa sektora emitenta.
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
Zostatky emisií
Celkom4 092 345034 946184 40901 342 5480300 827161 187872 42086 93060 358518 98232 0700522 05962 5372 802--
Peňažné finančné inštitúcie561 32308 7681050148 754099 54948476 82129 48026 466145 7716 510031 96116 133149--
Finančné inštitúcie iné ako PFI566 96702 83066 5720202 28308 4708 30969 4113 9313 57777 8385 8370117 0444 79629--
Nefinančné spoločnosti2 964 054023 348117 7320991 5110192 808152 394726 18853 51930 315295 37319 7230373 05441 6082 624--
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom12 80500434012 01507068815120492076955--
Peňažné finančné inštitúcie82000000700122880000000--
Finančné inštitúcie iné ako PFI2090017309002702020000000--
Nefinančné spoločnosti12 51300261012 006004169220492076955--
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom-2 38100-5 12502 61906068-655120-15-9076955--
Peňažné finančné inštitúcie11000000690-582880000000--
Finančné inštitúcie iné ako PFI-5 15100-5 18709002702020000000--
Nefinančné spoločnosti2 759006202 6100-941-7220-15-9076955--

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú utajené alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Agregované údaje za eurozónu v rámci celého časového radu sa týkajú eurozóny k danému referenčnému obdobiu

PFI - Peňažné finančné inštitúcie

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt