Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií kótovaných akcií

Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií kótovaných akcií

(v miliónoch EUR; nominálna hodnota)

Táto tabuľka zobrazuje národné príspevky k zostatkom emisií, hrubým emisiám a čistým emisiám za kótované akcie vydané rezidentmi eurozóny, členené podľa sektora emitenta.
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
Zostatky emisií
Celkom4 034 322034 656198 28801 310 6220304 745144 631876 01788 77460 708495 10132 2120511 19066 1522 941--
Peňažné finančné inštitúcie531 02308 0151070145 217096 64455665 65728 85826 072134 9416 580030 65416 580153--
Finančné inštitúcie iné ako PFI568 19702 93479 8790197 94708 5388 57261 3273 4543 66971 1305 9300123 0625 20830--
Nefinančné spoločnosti2 935 102023 707118 3010967 4580199 563135 503749 03356 46230 966289 03019 7030357 47344 3642 758--
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom10 99305203508 592017222094040116201 4483112--
Peňažné finančné inštitúcie46904090000012837300000310--
Finančné inštitúcie iné ako PFI21700001900000000002700--
Nefinančné spoločnosti10 30701113508 40201721181310116201 421012--
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom4 99102613502 97102221134040116-901 4483112--
Peňažné finančné inštitúcie16901500000-11-1237300000310--
Finančné inštitúcie iné ako PFI16600001900-10-50000002700--
Nefinančné spoločnosti4 65601113502 7810421175310116-901 421012--

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú utajené alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Agregované údaje za eurozónu v rámci celého časového radu sa týkajú eurozóny k danému referenčnému obdobiu

PFI - Peňažné finančné inštitúcie

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt