Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií kótovaných akcií

Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií kótovaných akcií

(v miliónoch EUR; nominálna hodnota)

Táto tabuľka zobrazuje národné príspevky k zostatkom emisií, hrubým emisiám a čistým emisiám za kótované akcie vydané rezidentmi eurozóny, členené podľa sektora emitenta.
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
Zostatky emisií
Celkom5 469 182035 729180 97601 603 3040393 007348 5901 318 196202 31568 615726 56535 8040681 48076 9162 878--
Peňažné finančné inštitúcie631 28108 8691120154 2230110 067572105 46349 62721 306168 3265 685038 56118 098139--
Finančné inštitúcie iné ako PFI650 67802 91570 6010238 15409 17010 26979 46815 73476181 9048 0000143 3456 09126--
Nefinančné spoločnosti4 187 223023 945110 26301 210 9270273 770337 7491 133 265136 95446 548476 33522 1190499 57552 7272 712--
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom5 164031817702 241015486942 660279176510717814--
Peňažné finančné inštitúcie62100001460082155461970550000--
Finančné inštitúcie iné ako PFI2050012200000176182000000--
Nefinančné spoločnosti4 33803185502 095015404781 3530175970717814--
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom2 77103181770380015481892 66027917634070888--
Peňažné finančné inštitúcie62100001460082155461970550000--
Finančné inštitúcie iné ako PFI20000122000001761820-50000--
Nefinančné spoločnosti1 951031855023401540-271 353017584070888--

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú utajené alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Agregované údaje za eurozónu v rámci celého časového radu sa týkajú eurozóny k danému referenčnému obdobiu

PFI - Peňažné finančné inštitúcie

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt