Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií kótovaných akcií

Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií kótovaných akcií

(v miliónoch EUR; nominálna hodnota)

Táto tabuľka zobrazuje národné príspevky k zostatkom emisií, hrubým emisiám a čistým emisiám za kótované akcie vydané rezidentmi eurozóny, členené podľa sektora emitenta.
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
Zostatky emisií
Celkom4 772 337034 022181 41001 379 6410361 254276 0491 146 203214 74366 666609 33032 7150615 45969 5882 848--
Peňažné finančné inštitúcie580 65008 7451140133 2930106 647518105 22048 27023 172142 0335 472037 58017 855125--
Finančné inštitúcie iné ako PFI589 07902 95366 0770206 81708 7639 72676 97316 17074569 0227 5790134 4645 96023--
Nefinančné spoločnosti3 602 608022 324115 21801 039 5310245 844265 805964 010150 30342 749398 27519 6640443 41545 7732 700--
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom18 52804575 82906 2420855214131 7644244765103 569213--
Peňažné finančné inštitúcie1 210000014600023654231555065000--
Finančné inštitúcie iné ako PFI6 03002045 8260000001280000000--
Nefinančné spoločnosti11 2880253306 0960855214111 272013259702 919213--
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom18 27904295 77406 0940855214131 7644244763403 569213--
Peňažné finančné inštitúcie1 210000014600023654231555065000--
Finančné inštitúcie iné ako PFI5 99701765 82600000012800-50000--
Nefinančné spoločnosti11 0730253-5205 9480855214111 272013258402 919213--

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú utajené alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Agregované údaje za eurozónu v rámci celého časového radu sa týkajú eurozóny k danému referenčnému obdobiu

PFI - Peňažné finančné inštitúcie

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt