Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií kótovaných akcií

Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií kótovaných akcií

(v miliónoch EUR; nominálna hodnota)

Táto tabuľka zobrazuje národné príspevky k zostatkom emisií, hrubým emisiám a čistým emisiám za kótované akcie vydané rezidentmi eurozóny, členené podľa sektora emitenta.
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
Zostatky emisií
Celkom4 304 125033 610172 51101 247 4340319 097222 5271 058 883201 05961 809515 47729 6260580 43162 7212 863--
Peňažné finančné inštitúcie570 22408 3561080138 489099 881486102 42546 56321 493140 6935 259036 16216 871124--
Finančné inštitúcie iné ako PFI566 97102 82158 9130194 50808 3139 11675 92914 81557371 9017 1580132 3965 34424--
Nefinančné spoločnosti3 166 929022 433113 4890914 4370210 903212 925880 529139 68139 742302 88317 2090411 87440 5062 715--
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom8 915011813505 4290500475645806937865101 022222--
Peňažné finančné inštitúcie1 02900009300004439200550000--
Finančné inštitúcie iné ako PFI980000280001069000000--
Nefinančné spoločnosti7 788011813504 471050047519188037859701 022222--
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom7 018011813504 138044647388580693786340663221--
Peňažné finančné inštitúcie1 02900009300004439200550000--
Finančné inštitúcie iné ako PFI900000280-3010690-50000--
Nefinančné spoločnosti5 899011813503 18004494734318803785840663221--

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú utajené alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Agregované údaje za eurozónu v rámci celého časového radu sa týkajú eurozóny k danému referenčnému obdobiu

PFI - Peňažné finančné inštitúcie

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt