Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií kótovaných akcií

Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií kótovaných akcií

(v miliónoch EUR; nominálna hodnota)

Táto tabuľka zobrazuje národné príspevky k zostatkom emisií, hrubým emisiám a čistým emisiám za kótované akcie vydané rezidentmi eurozóny, členené podľa sektora emitenta.
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
Zostatky emisií
Celkom4 048 178032 455197 58001 328 7400298 545146 082901 84383 15258 665486 54032 3550495 66169 7122 887--
Peňažné finančné inštitúcie528 03606 8541120147 224093 26556171 48126 23627 518128 9976 649028 50916 866149--
Finančné inštitúcie iné ako PFI594 35502 85775 4440211 33908 4379 27771 6862 9783 43175 3946 0220125 0925 37531--
Nefinančné spoločnosti2 925 787022 744122 0240970 1770196 843136 244758 67653 93827 716282 14919 6830342 06047 4712 707--
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom3 9870191802 412021147377620020902079--
Peňažné finančné inštitúcie5701900190011800000005--
Finančné inštitúcie iné ako PFI2 797001301 882000328000089900--
Nefinančné spoločnosti1 13400505110211363663400203074--
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom-12 263019-15 81702 1410206472486200-90902077--
Peňažné finančné inštitúcie-8 464019-8 5210190011800000005--
Finančné inštitúcie iné ako PFI2 795001301 8820-20328000089900--
Nefinančné spoločnosti-6 59400-7 30902400208362373400-903072--

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú utajené alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Agregované údaje za eurozónu v rámci celého časového radu sa týkajú eurozóny k danému referenčnému obdobiu

PFI - Peňažné finančné inštitúcie

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt