Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií kótovaných akcií

Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií kótovaných akcií

(v miliónoch EUR; nominálna hodnota)

Táto tabuľka zobrazuje národné príspevky k zostatkom emisií, hrubým emisiám a čistým emisiám za kótované akcie vydané rezidentmi eurozóny, členené podľa sektora emitenta.
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
Zostatky emisií
Celkom3 294 844027 300174 330-1 122 958-240 65783 675704 34949 32248 580376 14725 462-436 38355 002---
Peňažné finančné inštitúcie420 56606 5036 091-125 968-73 93248147 02714 01620 70296 0585 264-24 30314 237---
Finančné inštitúcie iné ako PFI466 53402 73759 263-180 810-7 5526 72247 0131 9812 76361 1234 791-89 8103 949---
Nefinančné spoločnosti2 407 745018 060108 976-816 180-159 17376 472610 30933 32525 115218 96615 407-322 27036 817---
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom2 90200737-325-1912213942000-1 418158---
Peňažné finančné inštitúcie2250-0-36-04310000-0154---
Finančné inštitúcie iné ako PFI1200068-52-0000000-00---
Nefinančné spoločnosti2 5570-669-237-198182942000-1 4184---
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom1 96000714-199--77412213942000-1 418158---
Peňažné finančné inštitúcie-5780-0-22--7894310000-0154---
Finančné inštitúcie iné ako PFI1000068-32-0000000-00---
Nefinančné spoločnosti2 43800646-145-158182942000-1 4184---

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú utajené alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Agregované údaje za eurozónu v rámci celého časového radu sa týkajú eurozóny k danému referenčnému obdobiu

PFI - Peňažné finančné inštitúcie

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt