Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií kótovaných akcií

Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií kótovaných akcií

(v miliónoch EUR; nominálna hodnota)

Táto tabuľka zobrazuje národné príspevky k zostatkom emisií, hrubým emisiám a čistým emisiám za kótované akcie vydané rezidentmi eurozóny, členené podľa sektora emitenta.
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
Zostatky emisií
Celkom3 617 055029 798188 379-1 204 118-260 93690 997793 98550 53248 555417 57727 918-490 02264 770---
Peňažné finančné inštitúcie498 12207 0987 888-146 461-90 21552863 28514 44620 034108 4565 772-32 24716 138---
Finančné inštitúcie iné ako PFI521 92602 98868 638-176 181-7 8877 38562 1332 0562 75669 4545 253-114 4364 814---
Nefinančné spoločnosti2 597 007019 712111 852-881 476-162 83483 084668 56734 02925 765239 66616 893-343 34043 818---
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom3 755000-3 142-020388179090-16431---
Peňažné finančné inštitúcie3800-0-377-003115000-00---
Finančné inštitúcie iné ako PFI473000-471-0020000-00---
Nefinančné spoločnosti2 9020-0-2 294-02038364090-16431---
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom2 18800-197-3 106-020-257179090--52531---
Peňažné finančné inštitúcie3760-0-373-003115000-00---
Finančné inštitúcie iné ako PFI-178000-465-00-6430000-00---
Nefinančné spoločnosti1 99000-197-2 268-02038364090--52531---

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú utajené alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Agregované údaje za eurozónu v rámci celého časového radu sa týkajú eurozóny k danému referenčnému obdobiu

PFI - Peňažné finančné inštitúcie

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt