Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií kótovaných akcií

Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií kótovaných akcií

(v miliónoch EUR; nominálna hodnota)

Táto tabuľka zobrazuje národné príspevky k zostatkom emisií, hrubým emisiám a čistým emisiám za kótované akcie vydané rezidentmi eurozóny, členené podľa sektora emitenta.
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
Zostatky emisií
Celkom3 973 857033 157174 070-1 356 326-305 02999 515831 92655 70157 666462 50328 069-551 82773 769---
Peňažné finančné inštitúcie594 38707 89825 957-182 365-104 27136076 20716 17021 723117 7925 803-34 28217 729---
Finančné inštitúcie iné ako PFI521 31803 32533 124-196 914-8 6699 59761 7242 3113 15374 5875 282-117 0467 898---
Nefinančné spoločnosti2 858 152021 934114 989-977 047-192 08989 558693 99537 22032 790270 12516 984-400 49948 143---
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom4 3900076-1 251-2 5674218390390-13599---
Peňažné finančné inštitúcie3290-0-163-00980000-068---
Finančné inštitúcie iné ako PFI2630076-187-00036000-00---
Nefinančné spoločnosti3 7980-0-901-2 567412030390-13531---
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom3 35600-300-733-2 4274218390390-13599---
Peňažné finančné inštitúcie-1140--376-96-00980000-068---
Finančné inštitúcie iné ako PFI1800076-109--50036000-00---
Nefinančné spoločnosti3 290000-528-2 432412030390-13531---

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú utajené alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Agregované údaje za eurozónu v rámci celého časového radu sa týkajú eurozóny k danému referenčnému obdobiu

PFI - Peňažné finančné inštitúcie

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt