Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií kótovaných akcií

Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií kótovaných akcií

(v miliónoch EUR; nominálna hodnota)

Táto tabuľka zobrazuje národné príspevky k zostatkom emisií, hrubým emisiám a čistým emisiám za kótované akcie vydané rezidentmi eurozóny, členené podľa sektora emitenta.
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
Zostatky emisií
Celkom3 773 055031 247164 414-1 264 585-297 99399 962801 32353 49460 519427 07030 901-518 77776 264---
Peňažné finančné inštitúcie574 62907 44323 301-171 454-105 67935378 15815 70423 254104 8076 388-34 24519 545---
Finančné inštitúcie iné ako PFI501 45303 13331 085-193 676-8 3679 91965 2932 2873 33467 8055 815-104 5638 463---
Nefinančné spoločnosti2 696 973020 671110 028-899 455-183 94789 690657 87235 50333 930254 45818 698-379 96848 256---
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom9 39600379-3 938-985631 61617307220-1 194500---
Peňažné finančné inštitúcie2 7320-0-512-985047006880-0500---
Finančné inštitúcie iné ako PFI630000-630-00039000-00---
Nefinančné spoločnosti6 0350-379-2 796-0631 5691330330-1 1940---
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom9 21400379-3 756-985631 61617307220-1 194500---
Peňažné finančné inštitúcie2 7080-0-488-985047006880-0500---
Finančné inštitúcie iné ako PFI601000-601-00039000-00---
Nefinančné spoločnosti5 90600379-2 667-0631 5691330330-1 1940---

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú utajené alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Agregované údaje za eurozónu v rámci celého časového radu sa týkajú eurozóny k danému referenčnému obdobiu

PFI - Peňažné finančné inštitúcie

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt