Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií kótovaných akcií

Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií kótovaných akcií

(v miliónoch EUR; nominálna hodnota)

Táto tabuľka zobrazuje národné príspevky k zostatkom emisií, hrubým emisiám a čistým emisiám za kótované akcie vydané rezidentmi eurozóny, členené podľa sektora emitenta.
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
Zostatky emisií
Celkom3 767 119031 313158 612-1 248 063-299 40889 014790 62141 43759 814467 56830 472-521 39470 840---
Peňažné finančné inštitúcie568 38807 45922 282-164 738-102 93835678 79710 63822 457111 2436 300-34 83416 984---
Finančné inštitúcie iné ako PFI496 15103 14031 541-193 909-8 1899 06258 5341 6833 26777 2185 734-97 9537 605---
Nefinančné spoločnosti2 702 580020 714104 789-889 416-188 28179 596653 29029 11534 090279 10818 439-388 60746 250---
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom5 2580057-1 242-01251 587602 2010-1631---
Peňažné finančné inštitúcie2910-0-162-007001030-019---
Finančné inštitúcie iné ako PFI2 3290047-198-001302 0840-00---
Nefinančné spoločnosti2 6370-10-882-01251 57930140-1612---
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom4 84400-281-1 170--41251 587602 2010-1631---
Peňažné finančné inštitúcie2790-0-153--307001030-019---
Finančné inštitúcie iné ako PFI2 3160047-186--101302 0840-00---
Nefinančné spoločnosti2 24900-328-831-01251 57930140-1612---

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú utajené alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Agregované údaje za eurozónu v rámci celého časového radu sa týkajú eurozóny k danému referenčnému obdobiu

PFI - Peňažné finančné inštitúcie

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt