Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií kótovaných akcií

Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií kótovaných akcií

(v miliónoch EUR; nominálna hodnota)

Táto tabuľka zobrazuje národné príspevky k zostatkom emisií, hrubým emisiám a čistým emisiám za kótované akcie vydané rezidentmi eurozóny, členené podľa sektora emitenta.
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
Zostatky emisií
Celkom3 399 592028 246142 646-1 157 399-263 41583 899705 67329 08556 753374 48733 493-491 29362 288---
Peňažné finančné inštitúcie502 71806 72819 175-150 264-95 96534565 2276 91822 31289 7646 924-31 59514 417---
Finančné inštitúcie iné ako PFI465 79602 83228 725-194 219-6 7438 68754 9971 3983 16163 5086 302-89 8036 818---
Nefinančné spoločnosti2 431 079018 68694 746-812 916-160 70774 867585 44920 76831 279221 21520 266-369 89541 052---
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom1 4560036-545-4905267602510-3019---
Peňažné finančné inštitúcie1530-3-71-00000780-00---
Finančné inštitúcie iné ako PFI93000-93-0000000-00---
Nefinančné spoločnosti1 2100-32-381-4905267601730-3019---
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom1 3400036-475-305267602510-3019---
Peňažné finančné inštitúcie1440-3-62-00000780-00---
Finančné inštitúcie iné ako PFI81000-81-0000000-00---
Nefinančné spoločnosti1 1150032-332-305267601730-3019---

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú utajené alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Agregované údaje za eurozónu v rámci celého časového radu sa týkajú eurozóny k danému referenčnému obdobiu

PFI - Peňažné finančné inštitúcie

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt