Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií kótovaných akcií

Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií kótovaných akcií

(v miliónoch EUR; nominálna hodnota)

Táto tabuľka zobrazuje národné príspevky k zostatkom emisií, hrubým emisiám a čistým emisiám za kótované akcie vydané rezidentmi eurozóny, členené podľa sektora emitenta.
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
Zostatky emisií
Celkom3 924 695032 968211 30301 258 0420296 569131 588841 25468 96356 730485 18732 4970512 12766 4302 459--
Peňažné finančné inštitúcie526 51507 5498 6440139 391093 42450566 57221 77325 610132 2356 718029 65116 215123--
Finančné inštitúcie iné ako PFI586 01602 93375 3070201 43008 2748 60769 4902 4543 28876 7416 1150128 9374 89327--
Nefinančné spoločnosti2 812 163022 486127 3520917 2210194 871122 476705 19244 73627 831276 21119 6640353 53845 3222 309--
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom6 9050581 00002 8670151031 5477340428003545330--
Peňažné finančné inštitúcie5910000315000018027600000--
Finančné inštitúcie iné ako PFI511029045900007000004100--
Nefinančné spoločnosti5 80305699102 0930151031 5476460152003135330--
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom6 04305845202 560081031 5477340428003545330--
Peňažné finančné inštitúcie900-5480281000018027600000--
Finančné inštitúcie iné ako PFI462029041000007000004100--
Nefinančné spoločnosti5 57205699101 869081031 5476460152003135330--

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú utajené alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Agregované údaje za eurozónu v rámci celého časového radu sa týkajú eurozóny k danému referenčnému obdobiu

PFI - Peňažné finančné inštitúcie

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt