Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií kótovaných akcií

Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií kótovaných akcií

(v miliónoch EUR; nominálna hodnota)

Táto tabuľka zobrazuje národné príspevky k zostatkom emisií, hrubým emisiám a čistým emisiám za kótované akcie vydané rezidentmi eurozóny, členené podľa sektora emitenta.
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
Zostatky emisií
Celkom3 806 169031 465192 526-1 250 013-294 466108 135820 39857 61853 675467 67231 802-491 36564 651---
Peňažné finančné inštitúcie518 93907 4957 590-148 498-95 33047763 47617 89023 259121 7866 575-27 98916 464---
Finančné inštitúcie iné ako PFI561 29303 15567 140-201 508-8 3817 88765 2392 4573 08175 5465 984-118 4284 943---
Nefinančné spoločnosti2 725 937020 815117 795-900 007-190 75599 771691 68337 27127 335270 34019 243-344 94843 244---
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom1 9450068-393-28103512150300-74566---
Peňažné finančné inštitúcie5050-0-47-004580000-00---
Finančné inštitúcie iné ako PFI63000-63-0000000-00---
Nefinančné spoločnosti1 3770-68-283-2810354150300-74566---
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom1 7180068-166-28103512150300-74566---
Peňažné finančné inštitúcie4780-0-20-004580000-00---
Finančné inštitúcie iné ako PFI27000-27-0000000-00---
Nefinančné spoločnosti1 2130068-119-2810354150300-74566---

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú utajené alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Agregované údaje za eurozónu v rámci celého časového radu sa týkajú eurozóny k danému referenčnému obdobiu

PFI - Peňažné finančné inštitúcie

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt