Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií kótovaných akcií

Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií kótovaných akcií

(v miliónoch EUR; nominálna hodnota)

Táto tabuľka zobrazuje národné príspevky k zostatkom emisií, hrubým emisiám a čistým emisiám za kótované akcie vydané rezidentmi eurozóny, členené podľa sektora emitenta.
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
Zostatky emisií
Celkom3 506 779028 907183 767-1 169 873-269 59791 298761 40849 44349 873405 38230 946-451 45464 274---
Peňažné finančné inštitúcie463 62906 8866 458-136 833-83 98348053 45514 66221 360106 4926 398-25 01716 266---
Finančné inštitúcie iné ako PFI508 68802 89862 850-191 685-8 0567 00557 7172 2542 85767 9655 823-97 3444 488---
Nefinančné spoločnosti2 534 462019 123114 458-841 355-177 55883 813650 23632 52825 656230 92518 725-329 09443 520---
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom3 111001 847-408-0110816742700-94225---
Peňažné finančné inštitúcie7010-0-49-000042700-0225---
Finančné inštitúcie iné ako PFI1590059-65-0000000-340---
Nefinančné spoločnosti2 2510-1 788-294-01108167000-600---
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom3 046001 846-376--31110816742700-94225---
Peňažné finančné inštitúcie6910-0-45--600042700-0225---
Finančné inštitúcie iné ako PFI1530059-59-0000000-340---
Nefinančné spoločnosti2 203001 787-272--251108167000-600---

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú utajené alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Agregované údaje za eurozónu v rámci celého časového radu sa týkajú eurozóny k danému referenčnému obdobiu

PFI - Peňažné finančné inštitúcie

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt