Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií kótovaných akcií

Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií kótovaných akcií

(v miliónoch EUR; nominálna hodnota)

Táto tabuľka zobrazuje národné príspevky k zostatkom emisií, hrubým emisiám a čistým emisiám za kótované akcie vydané rezidentmi eurozóny, členené podľa sektora emitenta.
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
Zostatky emisií
Celkom3 157 628026 259136 022-1 088 800-236 92773 198654 73928 11149 684356 37332 792-445 67457 159---
Peňažné finančné inštitúcie461 80606 25519 148-148 824-77 24933259 1476 63718 24884 7666 779-28 95712 101---
Finančné inštitúcie iné ako PFI414 23302 63326 334-174 434-6 4008 00649 2991 3652 65254 3916 170-77 9825 932---
Nefinančné spoločnosti2 281 589017 37190 540-765 542-153 27864 860546 29320 11028 785217 21719 842-338 73539 126---
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom5 90400451-915-17064918800-3 8640---
Peňažné finančné inštitúcie7070-445-128-001340000-00---
Finančné inštitúcie iné ako PFI3 801000-146-0010800-3 6460---
Nefinančné spoločnosti1 3960-5-641-17051418000-2190---
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom5 78700451-798-17064918800-3 8640---
Peňažné finančné inštitúcie6910-445-112-001340000-00---
Finančné inštitúcie iné ako PFI3 782000-127-0010800-3 6460---
Nefinančné spoločnosti1 314005-559-17051418000-2190---

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú utajené alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Agregované údaje za eurozónu v rámci celého časového radu sa týkajú eurozóny k danému referenčnému obdobiu

PFI - Peňažné finančné inštitúcie

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt