Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií kótovaných akcií

Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií kótovaných akcií

(v miliónoch EUR; nominálna hodnota)

Táto tabuľka zobrazuje národné príspevky k zostatkom emisií, hrubým emisiám a čistým emisiám za kótované akcie vydané rezidentmi eurozóny, členené podľa sektora emitenta.
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
Zostatky emisií
Celkom2 888 242024 223122 397-1 027 034-214 48074 550580 00633 81243 212290 62032 194-434 09845 429---
Peňažné finančné inštitúcie403 20105 77016 776-143 359-66 14728656 3869 20414 22454 3186 656-29 23210 048---
Finančné inštitúcie iné ako PFI332 01402 42921 097-139 164-6 2506 50035 6801 4802 11341 5816 058-66 0545 088---
Nefinančné spoločnosti2 153 027016 02484 523-744 511-142 08367 764487 94023 12826 875194 72219 480-338 81230 293---
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom1 7520-157-833-61134242000-3553---
Peňažné finančné inštitúcie3750-0-117-002580000-00---
Finančné inštitúcie iné ako PFI1160-0-116-0000000-00---
Nefinančné spoločnosti1 2600-156-600-6118442000-3553---
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom5670-157--309-18134242000-3553---
Peňažné finančné inštitúcie2150-0--43-002580000-00---
Finančné inštitúcie iné ako PFI-440-0--44-0000000-00---
Nefinančné spoločnosti3950-156--222-1818442000-3553---

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú utajené alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Agregované údaje za eurozónu v rámci celého časového radu sa týkajú eurozóny k danému referenčnému obdobiu

PFI - Peňažné finančné inštitúcie

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt