Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií kótovaných akcií

Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií kótovaných akcií

(v miliónoch EUR; nominálna hodnota)

Táto tabuľka zobrazuje národné príspevky k zostatkom emisií, hrubým emisiám a čistým emisiám za kótované akcie vydané rezidentmi eurozóny, členené podľa sektora emitenta.
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
Zostatky emisií
Celkom2 697 653022 569118 088-972 322-196 13266 517544 92829 19740 558255 80031 830-407 62041 288---
Peňažné finančné inštitúcie364 37205 37615 628-129 645-60 34926747 2358 16813 12047 9806 580-29 0399 153---
Finančné inštitúcie iné ako PFI312 57002 26320 470-130 834-5 9665 66633 1101 2711 96038 2765 989-63 3434 692---
Nefinančné spoločnosti2 020 711014 93081 990-711 843-129 81760 584464 58319 75825 477169 54419 260-315 23927 444---
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom2 9070-0-1 324-091 015529500-4640---
Peňažné finančné inštitúcie1820-0-172-00100000-00---
Finančné inštitúcie iné ako PFI2960-0-185-001609500-00---
Nefinančné spoločnosti2 4290-0-967-0998952000-4640---
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom2 8750-0-1 292-091 015529500-4640---
Peňažné finančné inštitúcie1780-0-168-00100000-00---
Finančné inštitúcie iné ako PFI2910-0-180-001609500-00---
Nefinančné spoločnosti2 4060-0-944-0998952000-4640---

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú utajené alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Agregované údaje za eurozónu v rámci celého časového radu sa týkajú eurozóny k danému referenčnému obdobiu

PFI - Peňažné finančné inštitúcie

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt