Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií kótovaných akcií

Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií kótovaných akcií

(v miliónoch EUR; nominálna hodnota)

Táto tabuľka zobrazuje národné príspevky k zostatkom emisií, hrubým emisiám a čistým emisiám za kótované akcie vydané rezidentmi eurozóny, členené podľa sektora emitenta.
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
Zostatky emisií
Celkom2 943 826024 706129 906-1 078 772-203 10572 194592 73930 25141 868270 99131 952-453 07044 523---
Peňažné finančné inštitúcie395 16605 88517 476-143 561-62 34328251 3798 84014 36849 2746 606-34 3999 593---
Finančné inštitúcie iné ako PFI347 81202 47822 624-154 501-5 9566 08036 0161 3532 15239 0236 012-67 9435 028---
Nefinančné spoločnosti2 200 848016 34389 807-780 710-134 80665 832505 34420 05825 347182 69419 334-350 72829 903---
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom2 1010-93-631-1008847602680-97118---
Peňažné finančné inštitúcie4740-0-82-0039249000-00---
Finančné inštitúcie iné ako PFI1450-0-94-0010000-500---
Nefinančné spoločnosti1 4820-93-455-1004912702680-47118---
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom1 7720-92-612--29808847602680-97118---
Peňažné finančné inštitúcie2110-0-79--260039249000-00---
Finančné inštitúcie iné ako PFI1210-0-91--21010000-500---
Nefinančné spoločnosti1 4400-92-442--1704912702680-47118---

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú utajené alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Agregované údaje za eurozónu v rámci celého časového radu sa týkajú eurozóny k danému referenčnému obdobiu

PFI - Peňažné finančné inštitúcie

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt