Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií kótovaných akcií

Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií kótovaných akcií

(v miliónoch EUR; nominálna hodnota)

Táto tabuľka zobrazuje národné príspevky k zostatkom emisií, hrubým emisiám a čistým emisiám za kótované akcie vydané rezidentmi eurozóny, členené podľa sektora emitenta.
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
Zostatky emisií
Celkom2 677 551022 270121 622-944 850-203 71863 830555 04029 13738 349255 89031 350-399 12541 507---
Peňažné finančné inštitúcie341 59105 30516 085-112 447-62 54624548 1118 11712 30143 1286 481-26 7218 221---
Finančné inštitúcie iné ako PFI296 18102 23320 959-122 436-5 6494 98033 7251 2681 87834 5765 899-59 3114 533---
Nefinančné spoločnosti2 039 779014 73284 578-709 967-135 52358 605473 20419 75224 170178 18618 970-313 09328 752---
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom3 0190-2 111-377-021318725000-14943---
Peňažné finančné inštitúcie2160-0-45-001710000-00---
Finančné inštitúcie iné ako PFI2970-235-49-013042000-00---
Nefinančné spoločnosti2 5060-1 876-283-08147682000-14943---
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom2 7890-2 061-221--2421318725000-14943---
Peňažné finančné inštitúcie1930-0-26--401710000-00---
Finančné inštitúcie iné ako PFI2730-235-29--413042000-00---
Nefinančné spoločnosti2 3230-1 826-166--168147682000-14943---

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú utajené alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Agregované údaje za eurozónu v rámci celého časového radu sa týkajú eurozóny k danému referenčnému obdobiu

PFI - Peňažné finančné inštitúcie

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt