Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií kótovaných akcií

Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií kótovaných akcií

(v miliónoch EUR; nominálna hodnota)

Táto tabuľka zobrazuje národné príspevky k zostatkom emisií, hrubým emisiám a čistým emisiám za kótované akcie vydané rezidentmi eurozóny, členené podľa sektora emitenta.
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
Zostatky emisií
Celkom2 482 917020 664114 123-893 595-185 81459 996510 25530 11937 113232 50830 748-367 31930 782---
Peňažné finančné inštitúcie323 76804 92216 239-110 667-54 31124245 3699 12312 24939 0356 357-25 8008 577---
Finančné inštitúcie iné ako PFI280 57402 07219 574-117 189-5 4504 84031 6251 3801 84631 3765 786-56 8493 966---
Nefinančné spoločnosti1 878 575013 67078 310-665 739-126 05354 914433 26119 61523 017162 09718 605-284 66918 238---
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom1 2430-91-637-12129186237700-35145---
Peňažné finančné inštitúcie3070-81-70-0036221000-0120---
Finančné inštitúcie iné ako PFI970-0-89-0010700-00---
Nefinančné spoločnosti8390-10-478-1212914915000-3526---
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom6380-91-32-12129186237700-35145---
Peňažné finančné inštitúcie2410-81-4-0036221000-0120---
Finančné inštitúcie iné ako PFI120-0-4-0010700-00---
Nefinančné spoločnosti3850-10-24-1212914915000-3526---

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú utajené alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Agregované údaje za eurozónu v rámci celého časového radu sa týkajú eurozóny k danému referenčnému obdobiu

PFI - Peňažné finančné inštitúcie

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt