Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií kótovaných akcií

Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií kótovaných akcií

(v miliónoch EUR; nominálna hodnota)

Táto tabuľka zobrazuje národné príspevky k zostatkom emisií, hrubým emisiám a čistým emisiám za kótované akcie vydané rezidentmi eurozóny, členené podľa sektora emitenta.
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
Zostatky emisií
Celkom2 436 332019 976112 076-863 697-173 62358 088529 66626 95635 257234 84130 097-349 48229 530---
Peňažné finančné inštitúcie313 88604 75816 043-105 731-49 98024447 4548 12011 66339 6486 222-24 1078 036---
Finančné inštitúcie iné ako PFI266 35602 00318 624-108 803-5 3184 76331 7691 1681 75731 7015 663-52 2183 736---
Nefinančné spoločnosti1 856 090013 21577 409-649 163-118 32553 081450 44317 66821 836163 49218 212-273 15717 757---
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom1 2110-0-673-121372931212420-339---
Peňažné finančné inštitúcie870-0-87-00012000-00---
Finančné inštitúcie iné ako PFI930-0-81-00001200-00---
Nefinančné spoločnosti1 0310-0-505-1213729300420-339---
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom8680-0-350--81372931212420-339---
Peňažné finančné inštitúcie450-0-45-00012000-00---
Finančné inštitúcie iné ako PFI520-0-42--20001200-00---
Nefinančné spoločnosti7710-0-263--613729300420-339---

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú utajené alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Agregované údaje za eurozónu v rámci celého časového radu sa týkajú eurozóny k danému referenčnému obdobiu

PFI - Peňažné finančné inštitúcie

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt