Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií kótovaných akcií

Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií kótovaných akcií

(v miliónoch EUR; nominálna hodnota)

Táto tabuľka zobrazuje národné príspevky k zostatkom emisií, hrubým emisiám a čistým emisiám za kótované akcie vydané rezidentmi eurozóny, členené podľa sektora emitenta.
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
Zostatky emisií
Celkom2 383 209019 513107 251-858 198-162 63056 103521 15325 08234 026225 68229 491-340 28428 878---
Peňažné finančné inštitúcie308 62404 64814 354-107 977-46 18324848 6477 46910 96538 1406 097-23 3008 065---
Finančné inštitúcie iné ako PFI259 11101 95718 113-109 982-4 7794 69226 0611 0981 66531 9805 549-50 6693 664---
Nefinančné spoločnosti1 815 474012 90874 784-640 239-111 66851 163446 44516 51621 396155 56117 845-266 31517 150---
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom1 8870-128-987-60553773001062-19513---
Peňažné finančné inštitúcie1480-0-128-00200000-00---
Finančné inštitúcie iné ako PFI1480-30-118-00015000-00---
Nefinančné spoločnosti1 5910-98-741-60553571501062-19513---
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom1 7080-30-912-53553773001062-19513---
Peňažné finančné inštitúcie1380-0-118-00200000-00---
Finančné inštitúcie iné ako PFI1380-30-109--10015000-00---
Nefinančné spoločnosti1 4310-0-685-54553571501062-19513---

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú utajené alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Agregované údaje za eurozónu v rámci celého časového radu sa týkajú eurozóny k danému referenčnému obdobiu

PFI - Peňažné finančné inštitúcie

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt