Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií kótovaných akcií

Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií kótovaných akcií

(v miliónoch EUR; nominálna hodnota)

Táto tabuľka zobrazuje národné príspevky k zostatkom emisií, hrubým emisiám a čistým emisiám za kótované akcie vydané rezidentmi eurozóny, členené podľa sektora emitenta.
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
Zostatky emisií
Celkom2 343 364018 942106 459-810 705-159 78056 987533 38024 19134 307229 17829 675-335 28228 668---
Peňažné finančné inštitúcie301 36504 51214 042-98 932-45 67526148 5386 67511 19339 3056 135-24 4818 291---
Finančné inštitúcie iné ako PFI259 53601 89917 500-105 160-4 9955 02930 4761 0681 69433 7325 584-49 8073 661---
Nefinančné spoločnosti1 782 463012 53174 917-606 613-109 11051 697454 36616 44921 420156 14117 956-260 99516 716---
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom1 4520-407-167-1132638213746273-1423---
Peňažné finančné inštitúcie1490-0-22-00479000-1230---
Finančné inštitúcie iné ako PFI8310-401-20-00001370273-00---
Nefinančné spoločnosti4730-6-125-11325930460-193---
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom5590-389--677--2032638213746273-1423---
Peňažné finančné inštitúcie390-0--88-00479000-1230---
Finančné inštitúcie iné ako PFI7300-401--81-00001370273-00---
Nefinančné spoločnosti-2090--11--508--20325930460-193---

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú utajené alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Agregované údaje za eurozónu v rámci celého časového radu sa týkajú eurozóny k danému referenčnému obdobiu

PFI - Peňažné finančné inštitúcie

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt