Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií kótovaných akcií

Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií kótovaných akcií

(v miliónoch EUR; nominálna hodnota)

Táto tabuľka zobrazuje národné príspevky k zostatkom emisií, hrubým emisiám a čistým emisiám za kótované akcie vydané rezidentmi eurozóny, členené podľa sektora emitenta.
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
Zostatky emisií
Celkom2 967 723024 996127 819-1 040 770-216 44067 156619 84429 54546 033314 72131 129-428 28250 534---
Peňažné finančné inštitúcie438 07705 95417 769-152 309-70 41530160 9027 67616 63568 3176 436-28 66510 374---
Finančné inštitúcie iné ako PFI372 25902 50724 676-155 587-6 5927 61545 8821 3862 42548 9005 857-67 0845 134---
Nefinančné spoločnosti2 157 387016 53585 375-732 874-139 43359 240513 06020 48326 972197 50318 836-332 53335 026---
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom3 690038695-1 436-691842142074076-1195---
Peňažné finančné inštitúcie8790-22-215-006005140-0122---
Finančné inštitúcie iné ako PFI1 282038639-215-001029021276-00---
Nefinančné spoločnosti1 5290-34-1 006-6918313330150-173---
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom3 436038695-1 229-231842142074076-1195---
Peňažné finančné inštitúcie8470-22-184--106005140-0122---
Finančné inštitúcie iné ako PFI1 251038639-184-001029021276-00---
Nefinančné spoločnosti1 3380033-861-2418313330150-173---

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú utajené alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Agregované údaje za eurozónu v rámci celého časového radu sa týkajú eurozóny k danému referenčnému obdobiu

PFI - Peňažné finančné inštitúcie

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt