Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií kótovaných akcií

Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií kótovaných akcií

(v miliónoch EUR; nominálna hodnota)

Táto tabuľka zobrazuje národné príspevky k zostatkom emisií, hrubým emisiám a čistým emisiám za kótované akcie vydané rezidentmi eurozóny, členené podľa sektora emitenta.
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
Zostatky emisií
Celkom2 801 711023 194121 449-980 945-205 53068 747591 24729 06342 714280 46029 889-410 26447 272---
Peňažné finančné inštitúcie393 10705 52516 696-134 909-63 90728557 4797 63114 39156 1716 179-27 6609 904---
Finančné inštitúcie iné ako PFI327 10002 32622 251-135 854-6 1817 11236 3711 3412 13341 3295 624-63 2114 708---
Nefinančné spoločnosti2 081 504015 34382 502-710 182-135 44261 350497 39720 09226 190182 96018 086-319 39332 659---
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom5 2680-0-494-0175583246783 310284-3440---
Peňažné finančné inštitúcie3 3390-0-69-00224303 2680-00---
Finančné inštitúcie iné ako PFI2230-0-69-003078073-00---
Nefinančné spoločnosti1 7060-0-356-01755783042212-3440---
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom5 1540--2-383-0175583246783 310284-3440---
Peňažné finančné inštitúcie3 3230-0-53-00224303 2680-00---
Finančné inštitúcie iné ako PFI2080-0-54-003078073-00---
Nefinančné spoločnosti1 6230--2-276-01755783042212-3440---

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú utajené alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Agregované údaje za eurozónu v rámci celého časového radu sa týkajú eurozóny k danému referenčnému obdobiu

PFI - Peňažné finančné inštitúcie

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt