Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií kótovaných akcií

Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií kótovaných akcií

(v miliónoch EUR; nominálna hodnota)

Táto tabuľka zobrazuje národné príspevky k zostatkom emisií, hrubým emisiám a čistým emisiám za kótované akcie vydané rezidentmi eurozóny, členené podľa sektora emitenta.
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
Zostatky emisií
Celkom1 790 214014 35581 020-609 262-122 44042 036413 09417 86328 883182 51725 091-249 90821 608---
Peňažné finančné inštitúcie235 65603 41910 908-81 126-34 03319136 6594 0448 14631 7435 187-16 8367 408---
Finančné inštitúcie iné ako PFI203 19401 44010 246-87 416-4 1702 75723 8527071 18331 7984 721-33 7501 862---
Nefinančné spoločnosti1 351 36309 49659 866-440 720-84 23739 088352 58313 11219 554118 97715 182-199 32212 338---
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom1 1470-0-74-12079127019179-00---
Peňažné finančné inštitúcie300-0-10-002027000-00---
Finančné inštitúcie iné ako PFI1040-0-11-001400079-00---
Nefinančné spoločnosti1 0130-0-53-120757001910-00---
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom8840-0--182-5079127019179-00---
Peňažné finančné inštitúcie-30-0--23-002027000-00---
Finančné inštitúcie iné ako PFI580-0--28--701400079-00---
Nefinančné spoločnosti8290-0--131-120757001910-00---

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú utajené alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Agregované údaje za eurozónu v rámci celého časového radu sa týkajú eurozóny k danému referenčnému obdobiu

PFI - Peňažné finančné inštitúcie

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt