Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií kótovaných akcií

Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií kótovaných akcií

(v miliónoch EUR; nominálna hodnota)

Táto tabuľka zobrazuje národné príspevky k zostatkom emisií, hrubým emisiám a čistým emisiám za kótované akcie vydané rezidentmi eurozóny, členené podľa sektora emitenta.
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
Zostatky emisií
Celkom1 761 639014 05880 071-594 434-121 05838 621413 57416 75927 809182 97124 474-243 43021 139---
Peňažné finančné inštitúcie233 46203 34910 677-81 700-33 10818436 7013 6567 91831 3185 060-15 9317 516---
Finančné inštitúcie iné ako PFI202 25001 41010 110-86 985-4 0592 66423 8806641 15733 0244 605-32 4901 866---
Nefinančné spoločnosti1 325 92709 29959 284-425 749-83 89135 773352 99312 43918 734118 62914 809-195 00911 757---
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom4 3400-92-212-01101 50121386810-1 65155---
Peňažné finančné inštitúcie4680-0-30-0040600170-015---
Finančné inštitúcie iné ako PFI1170-0-30-009183800-040---
Nefinančné spoločnosti3 7550-92-152-01101 086306640-1 6510---
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom4 1690-92-87--461101 50121386810-1 65155---
Peňažné finančné inštitúcie4160-0-12--34040600170-015---
Finančné inštitúcie iné ako PFI990-0-13--109183800-040---
Nefinančné spoločnosti3 6540-92-62--111101 086306640-1 6510---

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú utajené alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Agregované údaje za eurozónu v rámci celého časového radu sa týkajú eurozóny k danému referenčnému obdobiu

PFI - Peňažné finančné inštitúcie

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt