Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií kótovaných akcií

Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií kótovaných akcií

(v miliónoch EUR; nominálna hodnota)

Táto tabuľka zobrazuje národné príspevky k zostatkom emisií, hrubým emisiám a čistým emisiám za kótované akcie vydané rezidentmi eurozóny, členené podľa sektora emitenta.
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
Zostatky emisií
Celkom1 845 134014 64781 027-615 870-128 52839 238440 33217 21528 939195 60625 804-253 56621 578---
Peňažné finančné inštitúcie236 17403 48910 622-77 598-34 19718339 0763 8057 95033 7085 335-16 4887 528---
Finančné inštitúcie iné ako PFI205 05401 46910 398-85 332-4 3012 71625 4256641 11834 9464 855-32 6411 852---
Nefinančné spoločnosti1 403 90609 68960 006-452 940-90 03036 339375 83112 74519 871126 95215 614-204 43812 198---
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom3 0620-1 213-487-034659153562206-3607---
Peňažné finančné inštitúcie4530-0-63-003110000-790---
Finančné inštitúcie iné ako PFI8370-533-63-0000350206-00---
Nefinančné spoločnosti1 7720-680-361-034348150620-2807---
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom2 7030-1 213-208--8034659153562206-3607---
Peňažné finančné inštitúcie4100-0-27--703110000-790---
Finančné inštitúcie iné ako PFI7850-533-26--15000350206-00---
Nefinančné spoločnosti1 5080-680-155--5834348150620-2807---

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú utajené alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Agregované údaje za eurozónu v rámci celého časového radu sa týkajú eurozóny k danému referenčnému obdobiu

PFI - Peňažné finančné inštitúcie

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt