Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií kótovaných akcií

Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií kótovaných akcií

(v miliónoch EUR; nominálna hodnota)

Táto tabuľka zobrazuje národné príspevky k zostatkom emisií, hrubým emisiám a čistým emisiám za kótované akcie vydané rezidentmi eurozóny, členené podľa sektora emitenta.
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
Zostatky emisií
Celkom1 803 772014 15480 248-593 489-123 75637 484444 42317 36028 663193 91626 027-241 84919 762---
Peňažné finančné inštitúcie237 94603 37210 512-78 800-33 01817141 5703 6758 10034 2005 381-15 7327 089---
Finančné inštitúcie iné ako PFI203 69001 41910 054-80 216-4 0312 74827 4566761 17836 7504 898-33 0071 933---
Nefinančné spoločnosti1 362 13609 36359 682-434 473-86 70734 565375 39713 00919 384122 96615 749-193 11010 740---
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom2 3000-30-1 629-01149182100-194277---
Peňažné finančné inštitúcie4890-0-212-00018000-0277---
Finančné inštitúcie iné ako PFI2490-0-228-00002100-00---
Nefinančné spoločnosti1 5630-30-1 189-011490000-1940---
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom1 8330-30-1 225--631149182100-194277---
Peňažné finančné inštitúcie4360-0-159-00018000-0277---
Finančné inštitúcie iné ako PFI1300-0-172--630002100-00---
Nefinančné spoločnosti1 2670-30-894-011490000-1940---

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú utajené alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Agregované údaje za eurozónu v rámci celého časového radu sa týkajú eurozóny k danému referenčnému obdobiu

PFI - Peňažné finančné inštitúcie

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt