Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií kótovaných akcií

Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií kótovaných akcií

(v miliónoch EUR; nominálna hodnota)

Táto tabuľka zobrazuje národné príspevky k zostatkom emisií, hrubým emisiám a čistým emisiám za kótované akcie vydané rezidentmi eurozóny, členené podľa sektora emitenta.
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
Zostatky emisií
Celkom2 084 969016 92294 234-723 078-153 70249 152468 49717 89330 951202 73225 742-295 37424 586---
Peňažné finančné inštitúcie261 33704 03112 045-86 939-41 51823741 1054 1479 45832 6245 322-20 2887 771---
Finančné inštitúcie iné ako PFI229 58701 69714 570-93 380-5 0863 82729 7837761 45630 3964 844-42 4372 111---
Nefinančné spoločnosti1 594 045011 19467 619-542 759-107 09845 088397 60912 97020 037139 71315 576-232 64914 703---
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom1 7890-225-546-62552211201630-45859---
Peňažné finančné inštitúcie3170-9-71-005300610-1230---
Finančné inštitúcie iné ako PFI900-0-65-00090250-00---
Nefinančné spoločnosti1 3820-217-410-625516830770-33559---
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom1 2610-215-78-12552211201630-45859---
Peňažné finančné inštitúcie2560-9-10-005300610-1230---
Finančné inštitúcie iné ako PFI340-0-9-00090250-00---
Nefinančné spoločnosti9710-207-59-125516830770-33559---

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú utajené alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Agregované údaje za eurozónu v rámci celého časového radu sa týkajú eurozóny k danému referenčnému obdobiu

PFI - Peňažné finančné inštitúcie

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt