Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií kótovaných akcií

Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií kótovaných akcií

(v miliónoch EUR; nominálna hodnota)

Táto tabuľka zobrazuje národné príspevky k zostatkom emisií, hrubým emisiám a čistým emisiám za kótované akcie vydané rezidentmi eurozóny, členené podľa sektora emitenta.
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
Zostatky emisií
Celkom2 043 161016 46693 273-712 265-140 34547 256469 58317 40530 248199 70925 559-285 75922 698---
Peňažné finančné inštitúcie259 20703 92212 004-86 909-37 90123142 7893 9929 29033 0555 284-20 1487 675---
Finančné inštitúcie iné ako PFI226 08601 65114 355-91 822-4 7733 79229 2027431 43532 0934 809-40 0732 081---
Nefinančné spoločnosti1 557 867010 89366 914-533 534-97 67143 233397 59212 67019 523134 56115 466-225 53912 942---
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom14 3440-2 846-10 452-10129273902080-160266---
Peňažné finančné inštitúcie4900-0-252-001220000-0116---
Finančné inštitúcie iné ako PFI3 0730-2 635-145-002001410-0150---
Nefinančné spoločnosti10 7810-211-10 055-1012914990670-1600---
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom14 1920-2 846-10 300-10129273902080-160266---
Peňažné finančné inštitúcie4700-0-232-001220000-0116---
Finančné inštitúcie iné ako PFI3 0550-2 635-127-002001410-0150---
Nefinančné spoločnosti10 6670-211-9 941-1012914990670-1600---

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú utajené alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Agregované údaje za eurozónu v rámci celého časového radu sa týkajú eurozóny k danému referenčnému obdobiu

PFI - Peňažné finančné inštitúcie

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt