Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií kótovaných akcií

Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií kótovaných akcií

(v miliónoch EUR; nominálna hodnota)

Táto tabuľka zobrazuje národné príspevky k zostatkom emisií, hrubým emisiám a čistým emisiám za kótované akcie vydané rezidentmi eurozóny, členené podľa sektora emitenta.
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
Zostatky emisií
Celkom1 871 623014 91986 134-629 953-130 37443 197441 04217 65630 298183 46425 173-265 21021 859---
Peňažné finančné inštitúcie243 74403 55411 593-81 066-36 29520740 1884 0889 16831 3615 204-17 5667 541---
Finančné inštitúcie iné ako PFI211 38901 49610 972-89 952-4 4603 47727 4277281 40230 5074 737-35 1801 780---
Nefinančné spoločnosti1 416 48909 86963 569-458 935-89 61939 513373 42712 83919 727121 59615 232-212 46412 538---
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom2 1280-569-178-7422403171 0650-100---
Peňažné finančné inštitúcie1 4420-387-21-001001 0330-00---
Finančné inštitúcie iné ako PFI510-0-27-70001700-00---
Nefinančné spoločnosti6350-183-130-04223930320-100---
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom1 9220-521-27-1422403171 0650-100---
Peňažné finančné inštitúcie1 4240-387-3-001001 0330-00---
Finančné inštitúcie iné ako PFI280-0-4-70001700-00---
Nefinančné spoločnosti4710-134-20--64223930320-100---

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú utajené alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Agregované údaje za eurozónu v rámci celého časového radu sa týkajú eurozóny k danému referenčnému obdobiu

PFI - Peňažné finančné inštitúcie

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt