Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií kótovaných akcií

Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií kótovaných akcií

(v miliónoch EUR; nominálna hodnota)

Táto tabuľka zobrazuje národné príspevky k zostatkom emisií, hrubým emisiám a čistým emisiám za kótované akcie vydané rezidentmi eurozóny, členené podľa sektora emitenta.
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
Zostatky emisií
Celkom1 716 480013 64178 630-594 009-114 57233 584408 10013 16426 504182 38124 504-221 09419 461---
Peňažné finančné inštitúcie237 28003 24910 519-81 297-33 12818341 3953 7798 33333 2945 066-13 8886 929---
Finančné inštitúcie iné ako PFI208 50001 3689 389-89 553-4 3102 92728 9967981 36236 1644 611-27 7402 080---
Nefinančné spoločnosti1 270 70009 02458 722-423 159-77 13430 474337 7098 58716 810112 92314 827-179 46610 452---
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom1 4850-64-28-3001 2080070-1454---
Peňažné finančné inštitúcie130-0-4-0090000-00---
Finančné inštitúcie iné ako PFI970-64-5-00240000-40---
Nefinančné spoločnosti1 3760-0-19-3001 1750070-1414---
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom1 0560--271--49-1201 2080070-1454---
Peňažné finančné inštitúcie-3320--334--7-0090000-00---
Finančné inštitúcie iné ako PFI740-64--7--110240000-40---
Nefinančné spoločnosti1 3140--1--35-2301 1750070-1414---

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú utajené alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Agregované údaje za eurozónu v rámci celého časového radu sa týkajú eurozóny k danému referenčnému obdobiu

PFI - Peňažné finančné inštitúcie

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt